Sep 09

Become a reporter for the cross-border area

Slovakia, Austria
09 Sep - 30 Nov
00:00 - 23:59
Slovak
German

„Staň sa reportérom prihraničia!“
Navštevuješ základnú alebo strednú školu? Zaujíma ťa fotenie, kreslenie alebo písanie článkov? Staň sa reportérom prihraničia a vyhraj atraktívne ceny!
Súťažíme v 4. kategóriách, do každej sa môžeš zapojiť raz:
🟢Fotografia/kresba pre žiakov základných škôl
🟢Článok pre žiakov základných škôl
🟢Fotografia/kresba pre žiakov stredných škôl
🟢Článok pre žiakov stredných škôl
Svoje príspevky posielaj od 9. septembra až do 30. novembra na 📧sk-at@mirri.gov.sk s označením „SÚŤAŽ“.
V každej kategórii vyberieme troch víťazov, ktorých odmeníme elektrickou kolobežkou, smartfónom, či tabletom.
Úlohou autorov je originálnou formou prezentovať pohľad na 🇸🇰🇦🇹slovensko-rakúske cezhraničné projekty a ich priaznivý dopad na rozvoj cezhraničnej oblasti.

 

“Werde Reporter der Grenzregion!”
Besuchst du eine Grund- oder Mittelschule? Interessierst du dich für Fotografie, Zeichnen oder Schreiben von Artikeln? Werde Reporter der Grenzregion und gewinne attraktive Preise!
Wir haben insgesamt 4 Kategorien, in jeder Kategorie kannst du einmal teilnehmen:
🟢Fotografieren/Zeichnen für Grundschüler
🟢Artikel für Grundschüler
🟢Fotografie/Zeichnen für Schüler der Mittelschule
🟢Artikel für Schüler der Mittelschule
Sende deine Beiträge vom 9. September bis zum 30. November an 📧sk-at@mirri.gov.sk mit dem Vermerk ” WETTBEWERB “.
Wir werden drei Gewinner in jeder Kategorie auswählen, die einen Elektroroller, ein Smartphone oder ein Tablet erhalten.
Die Aufgabe der Autoren ist es, in origineller Form die Sichtweise der 🇸🇰🇦🇹slowakisch-österreichischen grenzüberschreitenden Projekte und ihre positiven Auswirkungen auf die Entwicklung des grenzüberschreitenden Raumes darzustellen.

Materials